The Talent Grid - online

 


VIER IDEAALTYPEN
"Veel jonge managers 'scoren' slecht op organisatiesensitiviteit."

De asset
De asset -een adaptor die laag scoort op organisatiesensitiviteit- gaat uit van de mening van de ander en kan zich daar ook in plooien. Hij vindt een open, eerlijke sfeer en vriendschap op het werk belangrijk, vermijdt conflictsituaties en is het liefst verantwoordelijk voor een afgebakend geheel zonder al te veel functionele relaties en onderlinge afhankelijkheden. Vaak functioneert de asset bijvoorkeur toegewijd aan een opdracht of onderwerp. De asset wil graag zijn werk goed doen. Hij is wellicht niet automatisch coŲperatief, maar kan hier wel toe gestimuleerd worden. De asset maakt vaak graag onderdeel van een groep uit. Hij kan (onder sociale druk) ook wel eens een meeloper zijn. Hij krijgt soms te horen meer assertief te zijn. De asset is kortom niet de puzzelaar, maar het puzzelstukje. In veel (wellicht de meeste) functies binnen organisaties, kan een asset van grote waarde zijn. Assets kunnen de kurk zijn waar een organisatie op drijft. Belangrijk is wel dat ze zich aan de organisatie gebonden kunnen voelen (organisatieloyaliteit).

De competitor
Naast de asset staat de competitor: een challenger die laag scoort op organisatiesensitiviteit. De competitor zoekt - zoals de benaming al doet vermoeden - de strijd op. Hij volgt graag zijn eigen mening, is ambitieus en wordt gedreven door vernieuwing, verbetering, voortgang en een uiteindelijk resultaat. Hij signaleert kansen en handelt daarnaar. Hij neemt het voortouw in discussies en komt als eerste met ideeŽn en oplossingen. De competitor is overtuigd van eigen kunnen en hij wil anderen overtuigen. Hij is geneigd zich niet door anderen te laten beÔnvloeden, heeft graag grote verantwoordelijkheid en vrijheid. Soms gaat hij actief autoriteitsconflicten aan. Omdat hij vaak teveel uitgaat van zijn eigen ideeŽn en opvattingen, staat hij er wel eens alleen voor. Hij krijgt vaak te horen dat hij meer naar anderen moet luisteren, anderen ook eens gelijk moet geven en niet 'als een olifant door de porseleinkast moet stappen'.

top

De facilitator
De facilitator -een adaptor die hoog scoort op organisatiesensitiviteit- stelt andermans inbreng primair. Procesmatig heeft hij veel toe te voegen. Hij (onder)kent gevoelens, belangen en behoeften van organisatiegenoten of -onderdelen. De facilitator is met zijn vele contacten een spin in het web. Hierdoor laat hij veranderingsprocessen en samenwerkingen beter verlopen. Hij zorgt voor efficiency en benadrukt het gemeenschappelijk belang. De facilitator wekt - in tegenstelling tot de competitor - niet snel weerstanden op. Hij handelt niet berekenend en werkt niet graag met een verborgen agenda; de facilitator is graag eerlijk. Hij is een goede samenwerker: kan zich inzetten voor iets, ook als er niet een eigen belang of doel direct bij gebaat is. De facilitator voegt zich naar het beleid van de organisatie en doet alles om de goede sfeer op het werk te behouden.

De innovator
Tot slot is er de innovator: een challenger die hoog scoort op organisatiesensitiviteit. Dit ambitieuze type streeft naar de realisatie van zijn eigen ideeŽn. De innovator wordt gedreven door vernieuwing, verbetering, voortgang en uiteindelijk resultaat. Hij wint snel draagvlak voor zijn voorstellen omdat hij zijn organisatiegenoten door zijn eigen overtuiging 'warm' kan maken voor zijn plannen. Hij is vasthoudend en werkt net zolang aan een plan totdat het daadwerkelijk gerealiseerd is. De innovator signaleert kansen en handelt ernaar. In tegenstelling tot de competitor gaat de innovator niet voorbij aan de gevoelens, belangen en behoeften van anderen. Hij anticipeert en past zijn gedrag situationeel aan. Hij onderzoekt doelstellingen en belangen van de ander en probeert met zijn argumentatie hierbij aan te sluiten. De innovator benadrukt het gemeenschappelijk belang, maar handelt in zijn gedrag ook berekenend. In weerstandsituaties past hij zijn gedrag zodanig aan dat het gestelde doel toch bereikt wordt. Om acceptatie te bereiken en te behouden kan hij gedrag laten zien dat lijkt op adaptorsgedrag. Maar ook kan hij leven met conflictsituaties en laat deze zonodig ontstaan of (tijdelijk) voortbestaan. Vaak zoekt de innovator posities, projecten of taken waarin hij in contact komt met veel andere organisatieonderdelen en/of managers op hiŽrarchisch hogere posities.


Innovator is schaars

De innovator bezit het profiel om hogere managementfuncties te bereiken. De innovator is echter ook het meest schaarse profiel. In de praktijk zien we dat een groot deel van de mensen sociaalwenselijk gedrag van toegeeflijkheid en inschikkelijkheid laat zien. Zij hebben het profiel van de asset of de facilitator. De 'young executives' die wel hoge scores op persoonlijke ambitie en (sociale) durf hebben, ontbreekt het vaak (nog) aan 'organisatiesensitiviteit'. In de praktijk blijken zij wel de mogelijkheid in zich te hebben te groeien naar het profiel van de innovator. Voor de ontwikkeling van 'organisatiesensitiviteit' blijkt een goede coaching in de eerste jaren van de loopbaan vaak van grote betekenis te zijn.

top

© 1999 Career Openers