The Talent Grid - online

 


AANLEIDING/ONDERZOEKSOPZET
"Het gaat om inzicht in de verhouding tussen de eigen belangen en de belangen van anderen."

Talent Agents

Auteurs zijn de oprichters van Career Openers, een organisatie die de rollen op de arbeidsmarkt omdraait. Op zoek naar een pasklare match, is niet een vacature het startpunt. Zij gaan uit van de competenties van de high potential. De 'talent agents' begeleiden toptalent met een aantal jaar werkervaring in hun tweede of derde loopbaanstap naar merendeels grote multinationals. Echter voordat Career Openers als een persoonlijke 'makelaar' optreedt, moeten kandidaten door een strenge selectie heen. Hierbij zoeken zij naar het profiel van, wat ze genoemd hebben, "de innovator". In dit artikel wordt beschreven hoe ze, op basis van een onderzoek onder een aantal multinationals, tot modelvorming gekomen zijn om potentieel voor hogere managementfuncties te voorspellen. Behalve voor selectie, heeft dit model in de praktijk ook toepassingsmogelijkheden voor personeelsontwikkeling en -planning.

De kop boven het maaiveld

Lange tijd zijn we op zoek geweest naar hèt profiel van de high potential. In de ontwikkeling van onze gedachten, werden we steeds weer op een ander been gezet. We haalden onze aanvankelijke opvattingen over de potentiële topmanager steeds onderuit met tegenargumenten die tot stand kwamen vanuit - met name - de volgende overwegingen:

  • De kernwaarde van goed leiderschap is van alle tijden: een leider steekt boven anderen uit en geeft anderen richting aan.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen hebben de arbeidsverhoudingen het laatste decennium sterk veranderd. De opkomst van nieuwe productieconcepten hebben geleid tot een verschuiving van complexe organisaties opgebouwd uit simpele taken, naar simpele organisaties naar complexe taken. Functies en teams krijgen steeds meer een zelfsturend karakter. Dit vraagt om een meer coachende ('softere') stijl van leiderschap.
  • Tevens zien we op organisatieniveau dat de omgeving van organisaties steeds minder stabiel is. Innovatiekracht om te kunnen veranderen wordt daarom steeds belangrijker voor organisaties.

In ons onderzoek naar een sluitend model voor het onderkennen van managementpotentieel, zijn we informatie gaan verzamelen van grote ondernemingen in Nederland over kenmerken waarop zij hun 'young executives' selecteren en beoordelen op management potentieel. Bedrijven die we bij dit onderzoek betrokken hebben waren onder meer: ABN AMRO, Ahold, Campina Melkunie, Centraal Beheer, Coca-Cola, Friesland Coberco, General Electric, Hollandsche Beton Groep, Heineken, KLM, KPN Telecom, Mars, Philips, Procter & Gamble, Sara Lee, TPG en Unilever. Uit de lijsten met persoons- en gedragskenmerken, aangevuld met interviews, hebben we vervolgens getracht groepen met logisch bij elkaar horende kenmerken te maken. Op deze manier wilde we zien of er meer algemene dimensies uit te destilleren zouden zijn.

top

© 1999 Career Openers