LOOPBAANHORDES

In de ontwikkeling van leiderschap via middelmanagementjobs naar uiteindelijk echte senior managementposities, zitten sterk van elkaar gescheiden niveaus. Succes op een lager niveau is een voorwaarde voor succes op een hoger niveau. Tegelijkertijd is succes op een hoger niveau alleen mogelijk als de stijl van leidinggeven van het lagere niveau wordt losgelaten. Wie de verschillende loopbaanhordes nemen kan, zal het ver schoppen.
Hieronder zijn de verschillende loopbaanhordes beschreven.

Loopbaanstart

Alvorens leiding aan anderen te gaan geven, zul je eerst moeten leren leiding te geven aan jezelf. Daarin zit meteen een vreemde paradox, want je begint helemaal onderaan, je hebt nog niets tot weinig te zeggen, maar het komt toch vooral op jou aan. Immers: niemand gaat het voor jou doen. Jij zult het moeten laten zien. In een wirwar van krachten en machten, moet je persoonlijke onafhankelijkheid zien te bereiken. Je moet je eigen kracht vinden. Op basis daarvan ga je anderen (m.n. je baas) uitdagen. Je moet ‘smoel’ laten zien. Kortom: om in de eerste fase van je loopbaan succesvol te zijn moet je echt 'een baasje' worden.

Gaan leidinggeven

Ga je voor het eerst leiding geven? Dan zul je weer moeten afleren dat de kracht van je inzet vooral wordt bepaald door hoe sterk je zelf bent. Je zult je onafhankelijke positie op moeten geven. Actief zul je de inbreng van anderen dominant moeten gaan maken in je functioneren. Jij moet het niet doen, zij moeten het doen. Zo tellen de krachten van je afdeling zich op en ontwikkel je de mensen waarvoor je verantwoordelijk bent.

Leidinggeven aan een unit

Ga je leidinggeven aan mensen die zelf leidinggeven aan het niveau daar weer onder? Dan zul je vooral moeten leren bruggen te slaan. De verschillende afdelingen waarvoor je verantwoordelijk bent hebben de neiging hun eigen belangen te maximaliseren. Jouw leiderschap betekent dat je met je businessunit niet terechtkomt in een suboptimale consensus tussen je afdelingen. Jij moet ervoor zorgen dat de neuzen uiteindelijk dezelfde kant op gaan. Daarvoor moet men een procesfocus op de klant krijgen. Je moet de interafhankelijkheden managen. Jouw taak is om oogkleppen weg te halen om mensen de ogen op de bal te laten houden.

Senior managementposities

Ga je leidinggeven op werkelijk strategisch niveau? Bereid je dan voor op de grootste paradigmashift. Je zult moeten leren dat je het niet meer van anderen moet hebben. Anderen moeten het van jou hebben. It's lonely at the top. Zo is de machtsverdeling inmiddels geregeld. Jij bepaalt wat er gebeurt. Jij verdeelt budgetten. Je investeert en je snijdt. Je bent duidelijk in wat je verlangt. Maak het niet complex, maar juist simpel. Je instrueert. Je stuurt op doelstellingen.
Om op de echte topposities terecht te komen, zullen managers de democratische stijl ook weer van zich af moeten gooien. Daarvoor zullen ze hun machtshonger moeten volgen. Mauk Mulder (1985) zegt in zijn machtsafstandtheorie: ‘Machtsuitoefening leidt puur tot genoegen, hoe meer macht men geproefd heeft, des te meer zal men streven naar nog meer macht.’ Op het topniveau is dat de winnende mentaliteit.